Videotrénink interakcí ®

Většina problémů ve vztazích pramení  ze vzájemného neporozumění. Pojďme to změnit.

Když dítě neposlouchá...

Kdy využijete VTI v rodině

Když vaše dítě/děti:
 • Neposlouchá.
 • Je nesoustředěné, neklidné.
 • Se často vzteká, zlobí, nereaguje na vaše upozornění, nebo je hyperaktivní.
 • problémy s řečí, s jídlem, s učením.
 • Je úzkostné, plačtivé.
 • Je málo průbojné, zakřiknuté, nebo naopak až agresivní.
 • problémy se sourozenci.
 • Je přijato do náhradní rodinné péče a chcete s ním navázat lepší kontakt a pomoci mu začlenit se do rodiny.
 • Opožďuje se ve vývoji nebo má zdravotní postižení.

Anebo když:

 • Chcete získat větší jistotu ve výchově.
 • Chcete vědět, co děláte dobře a z jakého důvodu se  nedaří.
 • Vás zajímá, co se v komunikaci s dítětem vlastně děje.
 • Máte problémy s výchovou dětí a hledáte řešení.
 • Potřebujete zjistit, jak řešit náročné výchovné situace. 
 • Chcete dětem více porozumět a posílit váš vzájemný vztah.

Když komunikace na pracovišti vázne...

Kdy využijete VTI na pracovišti

 • Když chcete, aby vás podřízení více vnímali a spolupracovali, chcete zlepšit své manažerské komunikační dovednosti.
 • Chcete vidět, jak umíte vést tým a kde je možné se ještě zlepšit.
 • Když chcete efektivněji komunikovat s klienty či kolegy a zlepšit atmosféru a vztahy na pracovišti nebo s klienty.
 • Chcete umět lépe zvládat konflikty na pracovišti.
 • Když pracujete v pomáhajících profesích a chcete se lépe naladit na klienty, a tak jim umět lépe pomoci.
 • Chcete vidět, jak se vám daří vést rozhovor s klienty, smysluplně pomáhat, chcete vidět zpětnou vazbu.
 • Pracujete v pomáhajích profesích a ztrácíte motivaci a chuť do práce.

Chcete zjistit, jak si porozumět lépe s dětmi?