Na pracovišti

Kdy využijete VTI na pracovišti

  • Když chcete, aby vás podřízení více vnímali a spolupracovali, chcete zlepšit své manažerské komunikační dovednosti.
  • Chcete vidět, jak umíte vést tým a kde je možné se ještě zlepšit.
  • Když chcete efektivněji komunikovat s klienty či kolegy a zlepšit atmosféru a vztahy na pracovišti nebo s klienty.
  • Chcete umět lépe zvládat konflikty na pracovišti.
  • Když pracujete v pomáhajících profesích a chcete se lépe naladit na klienty, a tak jim umět lépe pomoci.
  • Dostáváte se často do konfliktů s kolegy.
  • Chcete vidět, jak se vám daří vést rozhovor s klienty, smysluplně pomáhat, chcete vidět zpětnou vazbu.
  • Pracujete v pomáhajích profesích a ztrácíte motivaci a chuť do práce.

Jak to můžete změnit?