O metodě

Co vlastně znamená videotrénink interakcí ® ?


  • Jedná se o druh pomoci a terapie v domácím prostředí vaší rodiny.
  • Pomoc při rozvoji komunikace s dětmi.
  • VTI se zaměřuje na rozvoj toho, co se v komunikaci s druhými lidmi daří - nehledá chyby.
  • Dnes je mezinárodně uznávanou metodou.
  • Vznikl v Nizozemsku v 80. letech. Metoda je používána v mnoha zemích Evropy i v USA.

Většinu problémů ve výchově způsobuje vzájemné neporozumění.                                             Nejste špatným rodičem, ani vaše dítě není špatné, jen zjistit, jak na to.

Budeme hledat na nahrávkách chyby?

Ne, zaměřujeme se hlavně na to, co se daří, co funguje, co je úspěšné nebo jinak významné z hlediska vašich potřeb. VTI si klade za cíl podporovat právě vaše silné stránky a na těch dál staví a rozvíjí váš potenciál.

Jsou jiné metody, které se zaměřují především na problém. Ten zkoumají ze všech stran (jak vzniká, kdo se na něm podílí, jaké jsou okolnosti atd.). VTI se naopak soustředí na situace "bez problému", kdy se rodiči věci daří a rodič tak může zjistit, jak toho dosáhl. Posilováním takových dovedností a uvědoměním si, co rodič dělá dobře, problém naopak ustupuje do pozadí, až nakonec zmizí úplně. Také díky tomu je metoda tak efektivní a úspěšná.

    Jak probíhá?

1. návštěva v rodině

po domluvě, na co se zaměříme, proběhne natáčení v rodiněVideotrenérka při své práci využívá nahrávek běžných interakcí vás - rodičů s vašimi dětmi v přirozeném prostředí, čili doma.

Pokud trénink probíhá na pracovišti, tak záleží na vašich potřebách, na co se chcete zaměřit, podle toho jsou natáčeny právě ty žádoucí situace.

2. Analýza videonahrávky

videotrenérka nahrávku doma analyzuje


Videotrenérka vybírá momenty, kdy se komunikace s dítětem či jinou osobou daří, nebo takové úseky, které jsou z hlediska potřeb rodičů významné. A právě o těchto momentech s klienty hovoří při dalším domluveném setkání.


3. Návštěva v rodině

rozhovor nad nahrávkou

Rozhovor s videotrenérkou vám umožní uvědomit si vaše úspěšné strategie a na těch společně stavíte a hledáte nové cesty k nalezení řešení obtížných situací.

Rozvoj komunikace

Budete si více všímat nabídek ze strany druhých a prohloubíte pochopení vzájemné interakce, což pomůže ještě více upevnit váš vztah. Na pracovišti dojde k zefektivnění vaší komunikace, a tím zlepšení celkové atmosféry. V rodině můžete účinně pomoci dítěti v jeho rozvoji.

Další otázky

Jak častá jsou setkání ?

Videotrenérka navštěvuje rodinu zpravidla jednou týdně či jednou za 14 dní. Střídá se natáčení a rozhovory nad nahrávkou.

Jak dlouho spolupráce trvá?Trvá v průměru od 2 do 7 měsíců. Obvyklé je, že viditelné výsledky jsou po 3 až 4 cyklech práce.

(1 cyklus = natáčení + analýza + rozhovor)

Intenzita a trvání však závisí na závažnosti problematiky a vašich potřebách.

Už jen vědomí, že vím, jak na to, je prvním krokem ke zlepšení našich vztahů.

Proč používáme video?

Spousta metod zaměřených na komunikaci pouze radí, jak máme v které situaci reagovat, co říkat či udělat. Klienti často namítají, že to nebude fungovat, že u nich je problém složitější, že to je jen teorie a doma se pak nic nezmění, problém dál zůstává. Trénink komunikace ale vychází z toho, že klient sám uvidí, co mu v konkrétní situaci funguje, zjistí, jak to vlastně udělal na videu! To mu dává obrovskou chuť do práce a s dalším natáčením objevuje další a další učinné strategie, šité jemu na míru. Nemusí se nutit do nových, jemu cizích postupů, ale díky videu nachází ty, které mu jsou vlastní.  Dosud si je jen neuvědomoval a nedokázal je tak využít i v jiných, náročnějších situacích. Už jen vědomí, že vím, jak na to, je prvním krokem k proměnění našich vztahů.

Videonahrávka také pomáhá všimnout si momentů, které v každodenní komunikaci nestíháme vnímat. Můžeme se díky nim detailně vrátit k prožitým situacím, společně se nad nimi zamyslet, prozkoumat, co se vlastně v interakci podařilo.

Zpomalení, zastavení, opakované přehrání, pouštění bez zvuku nám pomůže vidět úspěšné momenty, jemné prvky komunikace, např. pohledy, úsměvy, gesta, postoje... Díky tomu např. porozumíme, co rodič udělal jinak, že jindy nesoustředěné dítě najednou dokáže samo dokončit bez problému složitý úkol. Rodič se pak tyto konkrétní prvky komunikace může naučit používat vědomě a zásadně ovlivnit vzájemnou interakci a vztah s druhými.

Kdo vás bude tréninkem komunikace provázet?

Videotrenérka Mgr. Bronislava Pipová. Absolventka dvouletého výcviku v této metodě u organizace SPIN - sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, z. s. Je spokojenou matkou dvou dětí, které principy videotréninku interakcí ® doma i v práci významně pomáhají, a proto jí dělá radost předávat ho dalším lidem. 

Co bude po skončení spolupráce?

Většina klientů se chtějí po nějaké době (domlouváme se zpravidla po půl roce) znovu přesvědčit, že si získané dovednosti udrželi a případně se chtějí zaměřit na něco nového, co mezitím vyvstalo jako problém. V takovém případě znovu proběhne natáčení, analýza a rozhovor, a teprve když jsou klienti sami spokojení, spolupráce se ukončí.

Jak to vidí jiní rodiče?

© 2017 videotrenerka - Mgr. Bronislava Pipová. 
Vytvořeno službou Webnode